ANBI-status

ANBI gegevens

Naam
Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo

RSIN-nummer
819133346

Post- en bezoekadres
Industriepark 6
5663 PG Geldrop

Beloningsbeleid

Elke Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers.
Geen van de vrijwilligers (inclusief bestuursleden) ontvangt een vergoeding. Enkel onkosten kunnen in overleg gedeclareerd worden.Het gaat hierbij met name om reiskosten die volgens de fiscale regels worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten/financiële verantwoording

De jaarverslagen, waarin tevens de financiële verantwoording over het betreffende jaar is opgenomen, zijn hier inzichtelijk.

Beleidsplan

Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo is een vrijwilligersorganisatie die vanuit een grote betrokkenheid gratis ondersteuning geeft aan mensen die dit letterlijk “broodnodig” hebben. Op regionaal niveau wordt samengewerkt met voedselbanken in het cluster Eindhoven en ook op landelijk niveau met de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Landelijk worden de grote supermarktketens benaderd via de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Via de distributiecentra van de landelijke vereniging worden de voedselbanken bevoorraad. Tevens worden er plaatselijk allerlei acties, zowel richting publiek als via ondernemers, bedacht om tot een volwaardig pakket te komen.

Het uiteindelijk doel is en blijft de cliënten van de Voedselbank Geldrop-Mierlo te verwelkomen in een “warm” gezelschap van vrijwilligers die zich gedurende de gehele week op allerlei manieren inzetten om alle geschonken producten in de winkel te krijgen. Wij kunnen dit realiseren door het uitzetten van lijnen naar gemeenten, bedrijven, particulieren, maatschappelijke- en goededoelen-organisaties die ons op allerlei manieren van dienst kunnen zijn.