Aanmeldformulier Voedselbank

In onze winkel worden voedsel en levensmiddelen beschikbaar gesteld die zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.

Soms kom je niet in aanmerking voor zelfstandig winkelen en kun je wel gebruik maken van onze voedselpakket-service.

In nauwe samenwerking met gemeente en andere organisaties streven we ernaar dat onze cliënten – die moeten voldoen aan strenge voorwaarden om in aanmerking te komen voor ondersteuning – zo snel mogelijk gebruik maken van reguliere begeleiding en hulpverlening.

Voedselbankhulp wordt geboden voor een periode van maximaal 3 jaar. Veelal komt deze periode overeen met de periode waarin een aflossingsverplichting bestaat in het kader van een eventuele schuldsanering.
Structureel vindt een evaluatie plaats om te controleren of voortzetting nog noodzakelijk is.

Criteria

Voor een toekenning van ondersteuning dien je woonachtig te zijn in Geldrop, Mierlo, Heeze of Sterksel. Bij de toekenning gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.) nadat de vaste lasten betaald zijn. Deze criteria zijn bepaald door de Vereniging Voedselbanken Nederland.

Als je ook boodschappen wilt doen bij Voedselbank Geldrop-Mierlo, kun je het onderstaande formulier invullen. Wij nemen contact met je op en maken snel een eerste afspraak (intakegesprek).

Na verloop van zes maanden vindt er opnieuw een gesprek plaats (her-intake) waarin we samen tijdens een kopje koffie opnieuw kijken naar jouw financiële positie en wat je nodig hebt. Het boodschappen doen is in principe voor maximaal drie jaar.

Belangrijk
Van inwonende gezinsleden vragen wij je per gezinslid de volledige naam (voor- en achternaam), geboortedatum en het geslacht (m/v) in te vullen.

Vul hier al je gegevens in. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.