Klachtenregeling

Klachtenregeling

Waar mensen elkaar tegenkomen en samenwerken kan het voorkomen dat er ergernissen ontstaan.
Dat kan komen door de situatie of door opmerkingen of gedrag van vrijwilliger, coördinator of bestuurslid. Ook kan er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je last hebt van agressie, (seksuele) intimidatie, (seksueel) geweld, discriminatie, pesten of dat je meent misstanden in de organisatie waar te nemen. Zoiets ontneemt plezier en moet opgelost worden.
Daarvoor is de volgende klachtenregeling ontwikkeld:

Klachten van klanten, hulpverleners en leveranciers
Als klanten, hulpverleners en leveranciers niet tevreden zijn over de diensten van de vrijwilligers of het bestuur van Voedselbank Geldrop-Mierlo kunnen zij contact opnemen met het bestuur. Dat kan schriftelijk via secretariaat@voedselbank-geldrop-mierlo.nl. Het bestuur zal binnen een week contact opnemen met degene die de klacht indiende en de klacht dan verder afhandelen. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht volgt een uitspraak door het bestuur over de bij hen ingediende klacht.
Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgewikkeld, kan de klant, hulpverlener of leverancier contact opnemen met Voedselbanken Nederland. Deze klachten kun je alleen melden via klachten@voedselbankennederland.nl. Voedselbanken Nederland zal in eerste instantie bemiddelen. Als de bemiddeling niet tot een positief resultaat leidt, kan de klacht worden ingediend bij het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland dat een bindende uitspraak doet.

Heb je als vrijwilliger een klacht over een collega of een klant?
Ga dan met haar/hem in gesprek en probeer de klacht op te lossen. Lukt het niet op deze wijze de klacht op te lossen, neem dan contact op met de coördinator en probeer samen de klacht op te lossen.
Lukt het niet op deze wijze de klacht op te lossen of wil je het zo niet oplossen, dien dan je klacht in bij het bestuur. Dat kan of schriftelijk via secretariaat@voedselbank-geldrop-mierlo.nl.
Het bestuur zal binnen een week contact opnemen met degene die de klacht indiende en de klacht dan verder afhandelen. 
Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht volgt een uitspraak door het bestuur over de bij hen ingediende klacht.

Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgewikkeld, kan de vrijwilliger contact opnemen met Voedselbanken Nederland. Dat geldt ook als je een klacht hebt over het bestuur die je zelf niet hebt kunnen oplossen. Deze klachten kun je alleen melden via klachten@voedselbankennederland.nl. Voedselbanken Nederland zal in eerste instantie bemiddelen. Als de bemiddeling niet tot een positief resultaat leidt, kan de klacht worden ingediend bij het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland dat een bindende uitspraak doet.