Het bestuur

Voorzitter

Marianne Hoevenaars

Secretaris

Jeroen Soons

Penning-meester

Dick Notenboom

Bestuurslid

John Taphoorn

Vice-voorzitter

Rob Houtackers