Het bestuur

Voorzitter

Marianne Hoevenaars

Secretaris

Chris van Tulden

Penning-meester

Dick Notenboom

Bestuurslid

Vacature

Vice-voorzitter

Rob Houtackers