Wanneer kom je in aanmerking?

Om bij Voedselbank Geldrop-Mierlo in aanmerking te komen voor ondersteuning moet je in Geldrop, Mierlo, Heeze of Sterksel wonen. Bij de toekenning gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden voor voeding, kleding e.d., nadat de vaste lasten betaald zijn.
We houden ons aan de norm en voorwaarden die landelijk zijn vastgesteld door de Vereniging Voedselbanken Nederland.

De normbedragen voor 2023 zijn als volgt vastgesteld:

Basisbedrag per huishouden: € 300,-.
Per persoon: € 110,-

Kinderen

Alleenstaand

Echtpaar

0

300

410

1

410

520

2

520

630

3

630

740

4

740

850

5

850

960

Eten is een levensbehoefte.

De Voedselbank helpt
waar dat nodig is.

De doelgroep

De doelgroep bestaat uit inwoners van Geldrop, Mierlo en Heeze. Onderscheid op basis van afkomst, geloofsovertuiging of een andere reden wordt niet gemaakt. Iedereen die voldoet aan de gestelde criteria kan in aanmerking komen voor hulp van de Voedselbank.