Transparant

De Stichting

Voedselbank Geldrop-Mierlo zamelt producten in bij producenten en distibuteurs van levensmiddelen en door het organiseren van winkelacties. De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen.

Door het werk van de Voedselbank worden eenerzijds mensen die moeite hebben de touwtjes aan elkaar te knopen geholpen en anderzijds wordt verspilling van voedsel tegengegaan. Zowel de gevers en ontvangers zijn hiermee dus gebaat. Niet minder belangrijk is echter de doorverwijzing van de cliƫnten naar de diverse sociaal-maatschappelijke organisaties om ook met hun hulp zo snel als mogelijk uit deze voor hen vervelende situatie te geraken.

 

De doelstellingen van Voedselbank Geldrop-Mierlo zijn:

  • tijdelijke noodhulp aan mensen die kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen;
  • vermindering van verspilling van voedsel;
  • mensen uit een sociaal isolement halen;
  • mensen wijzen op mogelijke oplossingen voor hun financiĆ«le problemen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit inwoners van Geldrop, Mierlo en Heeze. Onderscheid op basis van afkomst, geloofsovertuiging of een andere reden wordt niet gemaakt. Iedereen die voldoet aan de gestelde criteria kan in aanmerking komen voor hulp van de Voedselbank.

 

Transparant

 

De Voedselbank Geldrop-Mierlo wordt gesponsord door