Transparant

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

 Voorzitter  Marianne Hoevenaars
 Secretaris   Chris van Tulden
 Penningmeester  Vacant
 Bestuurslid  John van Veggel
 Bestuurslid  Rob Houtackers

 

Transparant

 

De Voedselbank Geldrop-Mierlo wordt gesponsord door