Transparant

ANBI

ANBI-gegevens

Naam
Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo

RSIN-nummer
819133346

Post- en bezoekadres
Industriepark 6
5663 PG Geldrop

Beloningsbeleid
Geen van de vrijwilligers, inclusief de bestuursleden, ontvangt een vergoeding. Enkel onkosten kunnen gedeclareerd worden; het gaat hierbij met name om reiskosten die volgens de fiscale regels worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten/financiële verantwoording
De jaarverslagen, waarin tevens de financiële verantwoording over het betreffende jaar is opgenomen kunt u opvragen bij het bestuur.

Beleidsplan
Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo is een vrijwilligersorganisatie die vanuit een grote betrokkenheid gratis voedselpakketten verstrekt aan mensen die dit letterlijk “broodnodig” hebben. Op regionaal niveau wordt samengewerkt met voedselbanken in de cluster Eindhoven en ook op landelijk niveau met de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Landelijk worden de grote supermarktketens benaderd via de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Via de distributiecentra van de landelijke vereniging worden de voedselbanken bevoorraad. Tevens worden er plaatselijk allerlei acties, zowel richting publiek als via ondernemers, bedacht om tot een volwaardig pakket te komen.

Het uiteindelijk doel is en blijft de cliënten van de Voedselbank Geldrop-Mierlo te verwelkomen in een “warm” gezelschap van vrijwilligers die gedurende de gehele week zich inzetten om de geschonken producten te verdelen tot een volwaardig voedselpakket. Wij kunnen dit realiseren door het uitzetten van lijnen naar gemeenten, bedrijven, particulieren, maatschappelijke- en goede doelen organisaties die ons op allerlei manieren van dienst kunnen zijn.

 
Transparant

 

De Voedselbank Geldrop-Mierlo wordt gesponsord door