Transparant

Aanmelden particulieren

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.

In nauwe samenwerking met gemeente en andere organisaties streven we ernaar dat onze cliënten – die moeten voldoen aan strenge voorwaarden om in aanmerking te komen voor een voedselpakket – zo snel mogelijk gebruik maken van reguliere begeleiding en hulpverlening.

Voedselbankhulp wordt geboden voor een periode van maximaal 3 jaar. Veelal komt deze periode overeen met de periode waarin een aflossingsverplichting bestaat in het kader van een eventuele schuldsanering. Regelmatig zal een evaluatie plaatsvinden om te bezien of voortzetting nog noodzakelijk is.

Criteria

Voor een toekenning van voedselpakketten dient u woonachtig te zijn in Geldrop, Mierlo, Heeze of Sterksel. Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.) nadat de vaste lasten betaald zijn. Deze criteria zijn bepaald door de Vereniging Voedselbanken Nederland.

De huidige normbedragen zijn als volgt vastgesteld voor 2019:

Basisbedrag per huishouden: € 150,-.
Per persoon: € 100,-.

Kinderen Alleenstaande Echtpaar
0 250 350
1 350 450
2 450 550
3 550 650
4 650 750
5 750 850

 

 

Vul hier al uw gegevens in. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Transparant

 

De Voedselbank Geldrop-Mierlo wordt gesponsord door