Privacystatement

Privacy-statement Voedselbank Geldrop - Mierlo

De voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de voedselbank vinden wij het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij je in dit document informeren over hoe wij jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de voedselbank jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Zo zullen wij, wanneer je een aanvraag doet om klant te worden van de voedselbank, in elk geval vragen om jouw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
  • Wanneer je als vrijwilliger bij de voedselbank wilt meehelpen, zullen wij jouw contactgegevens verwerken.
  • Als je een donatie doet aan de voedselbank verwerken wij jouw naam, contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of je wilt dat jouw donatie anoniem blijft.
  • Ook verwerken wij jouw contactgegevens als je leverancier bent van de voedselbank.

Verwerking van gegevens

De voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van jouw persoonsgegevens, waarbij wij ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen wij jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen wij jouw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hiervoor vooraf jouw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Jouw toestemming kun je altijd intrekken.

Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot jouw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen wij onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat jouw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Jouw persoonsgegevens zullen wij niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat je niet langer van één van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Rechten

Op grond van de wet heb je het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten wijzigen indien jouw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook heb je op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat je deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar jouw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar jouw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt je het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Jouw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

Je hebt voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). Wij mogen dan gedurende deze periode jouw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.
Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer je bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op met ons:

Stichting Voedselbank Geldrop – Mierlo
secretariaat@voedselbank-geldrop-mierlo.nl
telefoonnummer: 06-12534747

Mochten wij samen niet tot een passende oplossing komen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe je het beste contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).