Aanvragen

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.

In nauwe samenwerking met gemeente en andere organisaties streven we er naar, dat onze cliënten – die moeten voldoen aan strenge voorwaarden om in aanmerking te komen voor een voedselpakket – zo vlug mogelijk gebruik maken van reguliere begeleiding en hulpverlening.

Hulp wordt geboden voor een periode van maximaal 3 jaar. Veelal komt deze periode overeen met de periode waarin een aflossingsverplichting bestaat in het kader van een eventuele schuldsanering. Regelmatig zal een evaluatie plaatsvinden om te bezien of voortzetting nog noodzakelijk is.

 

Criteria

Voor een toekenning van voedselpakketten dient u woonachtig te zijn in Geldrop, Mierlo, Heeze of Sterksel. Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.) nadat de vaste lasten betaald zijn. Deze criteria zijn bepaald door de Vereniging Voedselbanken Nederland.

De huidige normbedragen zijn als volgt vastgesteld:

Basisbedrag per huishouden: € 110,-.
Per persoon: € 70,-.

Bijv.

Kinderen Alleenstaande Echtpaar
0 180 250
1 250 320
2 320 390
3 390 460
4 460 530
5 530 600

 

Aanmelden

Aanmelden kan worden gedaan via secretariaat@voedselbank-geldrop-mierlo.nl. Geef daar uw contactgegevens door en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.